English version
Русская версияСофия Комерс Кредит Груп АД в системата на Cashterminal!!!


Чрез терминалите Cashterminal е възможно да се заплащат задълженията към София Комерс Кредит Груп АД. 

София Комерс Кредит Груп АД е акционерно дружество учредено през 2006 г. Предмет на дейност - предоставяне на кредити на физически и юридически лица за всякакви цели при опростена процедура. През 2007г. София Комерс Кредит Груп АД емитира частна облигационна емисия в размер на 1 000 000 евро. От Август 2009 г. емисията е публична и се търгува на Българска Фондова Борса.

 

www.creditgroup.ccМедийни партньори